Trận đấu hấp dẫn

Trận đấu hấp dẫn

Sheffield United

Sheffield United

1.25 -0.99

vs

Manchester City

Manchester City

-1.25 0.92

NGOẠI HẠNG ANH

Lúc 02:30

, Ngày 22/1/2020

Chelsea

Chelsea

-0.75 -1.00

vs

Arsenal

Arsenal

0.75 0.93

NGOẠI HẠNG ANH

Lúc 03:15

, Ngày 22/1/2020

Leicester City

Leicester City

-1.0 0.91

vs

West Ham United

West Ham United

1.0 -0.98

NGOẠI HẠNG ANH

Lúc 02:30

, Ngày 23/1/2020

Manchester United

Manchester United

-1.25 0.98

vs

Burnley

Burnley

1.25 0.95

NGOẠI HẠNG ANH

Lúc 03:15

, Ngày 23/1/2020

Wolverhampton Wanderers

Wolverhampton Wanderers

1.0 0.82

vs

Liverpool

Liverpool

-1.0 -0.89

NGOẠI HẠNG ANH

Lúc 03:00

, Ngày 24/1/2019